Centar za djecu sa posebnim potrebama dostupan za romsku populaciju

Dr Varagić Mirjana: ,, Mogu istaći da su u skopu Doma zdravlja organizovana dva sastanka na kojma su iznešeni problem romske populacije. Omogućili smo imunizaciju za sve koji su bili zainteresovani, i planiran je sastanak na kojem će izabrani doktori i žene romske populacije diskutovati o bitnim stavkama za život pojedinca. Takođe, ističem  da je Centar za djecu sa posebnim potrebama postao dostupan za romsku populaciju, što je takođe pomak. U saradnji sa predstavnikom iz Berana, lično sam radila na riješavanju problema za zdravstveno obrazovanje roma, i čeka se jun da bi stvari bile jasnije.”