Tradicija kod Roma je veoma važna

Za Rome je bilo široko rasprostranjeno mišljenje da imaju vidovnjačke sposobnosti, gatanje , a pojedini romantičari im pripisuju i izum tarot karata.

Tradicionalni Romi veoma cijene proširenu porodicu, muškarci i žene često započinju zajednički život kao veoma mladi: mlade u proseku imaju između 15 i 20 godina. Međutim, u vezi sa romskim običajima oko venčanja postoje i izvesne kontroverze, naročito one koje se tiču odvođenja, prodajw mlade.

Za Rome je bilo široko rasprostranjeno mišljenje da imaju vidovnjačke sposobnosti, gatanje , a pojedini romantičari im pripisuju i izum tarot karata. Ovo može da odražava vjerovanje da su Romi, navodno egipatskog porekla, posjedovali znanja o izgubljenim vještinama i naučnim dostignućima starih Egipćana.

Pored sopstvene romske muzike, Romi su imali i još uvijek imaju veliki uticaj u evoluciji flamenko muzike i plesa. Romi, osim flamenko muzike čiji su korijeni u Španiji, nosioci su i mnogih pravaca u muzici i poznati su kao Čalgije u Turskoj, Bugarskoj i Makediniji, Trubači u Srbiji i Tamburaši u Vojvodini i Mađarskoj. Muzika kod Roma je raznovrsna i veoma komplikovana, kako po svom porijeklu, tako i po svojim funkcijama u društvu balkanskih naroda uopšte, a posebno u romskim etničkim skupinama.

Veoma je teško odrediti, koliko su neki fenomeni njihove ckulture izvorni, a koliko nasledjeni. Zna se da je u njihovom kultu usadjen duboki osećaj prema ženi, i iz tog razloga se i taj narod svrstava u period matrijarhalizma, pa možda i do dan danas.  Ti su ljudi svoju kulturu, navike, običaje obično prenosili kroz živu riječ, bolje reći, pjesmu, pa danas i nemamo nekih zapisa koji bi potvrdilo njihovu istoriju a i postanak.