Svi građani su korisnici zdravstvenog sistema

Romsko stanovništvo nailazi na mnogobrojne prepreke u pogledu pristupa sistemu zdravstvene zaštite, kao što su odsustvo infomacija i znanja, jezičke barijere, finasijske barijere, neregistrovanost boravka i diskriminacija. Zdravstveni sistem dizajniran je na principu pružavanja besplatne zdravstvene zaštite svim kategorijama stanovništva.  Zdravstveni sistem ne pravi razliku po etničkoj pripadnosti, a zdravstvena zaštita jednako je dostupna svim građanima, pa tako i pripadnicima romske populacije.

Međutim, činjenica je da nedovoljno korišćenje zdravstvenog sistema ukazuju na to da je značajan broj Roma i Egipćana isključen iz mnogobrojnih vidova javnih usluga koje se pružaju od strane zdravstvenih ustanova, a pristup zdravstvenim uslugama ograničen je postojanjem različitih sistemskih barijera kao što su nedovoljan nivo obrazovanja i informisanosti o zdravstvenoj zaštiti koja im stoji na raspolaganju. Kada je reč o finansijskim preprekama potrebno je ukazati da, uprkos značajnom iskoraku koji je postignut, još uvijek nije obezbijeđeno da svi pripadnici RE zajednice posjeduju zdravstveno osiguranje.  Kao direktna posljedica te činjenice javlja se manji nivo pristupa uslugama zdravstvenog sistema – siromašni susuočeni sa još višim preprekama u pogledu pristupa zdravstvenim uslugama u okruženju u kome su rasprostranjene razne vrste diskriminacije.

Važno je istaći da zdravstvene ustanove u Crnoj Gori tretiraju sve građane kao „korisnike zdravstvenog sistema“. Tačnije, zdravstveni sistem Crne Gore ne pravi razliku po etničkoj pripadnosti, a zdravstvena zastita jednako je dostupna svim građanima Crne Gore, pa tako i pripadnicima RE populacije. S obzirom da statistički podaci nisu podijeljeni po etničkoj pripadnosti i nije moguće slijediti ciljane mjere politike za RE populaciju. Za grupu ljudi koji su još uvijek u postupku pribavljanja dokumenata za regulisanje svog pravnog statusa, institucije rješavaju slučajeve ad hoc. Nedostatak pristupa ličnim kartama uveliko utiče na šanse za dobijanje zdravstvenog osiguranja i stavlja ovu grupu u vrlo težak položaj.