Zapošljavanje

Nizak nivo zaposlenosti Roma u Crnoj Gori je zasnovan na osnovama njihove nepodobnosti tržištu rada i strukturi tog tržišta koja akcenat stavlja na vještine, znanje i lične karakteristike koje većina Roma ne posjeduje. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore prosječno se godišnje nalazi oko 800 lica koja se deklarišu kao pripadnici romske i egipćanske populacije. Učešće žena među njima je oko 55 %. U ukupnoj registrovanoj nezaposlenosti romska populacija učestvuje sa oko 1,85 %. Preko 90 % registrovanih pripadnika romske populacije čine lica bez zanimanja i stručne spreme.

U Opštini Bijelo Polje na evidenciji Zavoda za zapošljavanje je registrovano 17 osoba koje su se izjasnile kao pripadnici romske populacije. Nema registrovanih lica sa visokom školskom spremom, sa završenom srednjom školom je samo 1 lice, ostalih 16 su lica bez zanimanja i stručne spreme.Trenutno je u Bijelom Polju zaposleno 12 pripadnika Romske populacije, a ukupno 20 je osposobljeno za obavljanje odredjenih djelatnosti.

Berane.  U lokalnoj upravi nije zaposleno ni jedno lice iz RE populacije. Pripadnici ove populacije se većinom bave sakupljanjem sekundarnih sirovina, prodajom tekstilne robe na pijačnim mjestima, obavljanjem sezonskih poslova, a evidentirana je i pojava prosjačenja, posebno među mlađom populacijom. Broj radno aktivnih pripadnika RE populacije iznosi 155, od čega su 134 muškarci, a 21 žene. Samostalno zanimanje obavlja 76 lica, od kojih su 71 muškarci, a 5 žene. Na evidenciji Biroa rada nalazi se 72 pripadnika RE koji aktivno traže zaposlenje, od kojih jedno lice ima drugi stepen stručne spreme, a ostalih 71 su nekvalifikovani radnici. Aktivne mjere zapošljavanja koristila su 63 lica. Program osposobljavanja i obrazovanja za zanimanje: pomoćni frizer, koristilo je 20 lica, za zanimanje: automehaničar, 16 lica, za zanimanje: šivač tekstila: 10 lica, i dimnjačar: 10 lica. Programom »Romi vidjivi na tržištu rada« bilo je obuhvaćeno 4 lica RE sa evidencije nezaposlenih na Birou rada Berane. Bespovratni kredit za samozapošljavanje u oblasti ličnih usluga koristila su dva RE lica, u ukupnom iznosu od 5.000,00EUR. U program javnih radova pod nazivom »Neka bude čisto« koja je realizovana u 2012.godini, bilo je uključeno 1 RE lice.