O Romskoj populaciji

Romi i putujući narodi zajedno predstavljaju najveći broj manjinskih grupa u Evropi. Romi su narod porijeklom iz Indije, oblast Punjab, koju su napustili oko 10. vijeka, a danas žive širom svijeta, uglavnom u Evropi. Više

Naseljavanje RE populacije u Crnoj Gori

Prva naseljavanja Roma na području dananje Crne Gore, datira iz 14. Vijeka kada su u vrijeme Mletačke republike pristizali na crnogorsku obalu sa područja južne Italije i Grčke kao robovi. Njihovo značajnije prisutstvo se vezuje za dolazak Osmanlija na ova područja. Zabilježeno je da su Romi bili korišćeni kao radna snaga U Hercegovini kao i u Ulcinju gdje su ih kupovali gusari. Značajan broj Roma je dolazio i iz Gabele na ušću Neretve, odakle su dovoženi brodovim. Osmanlije su ih koristile kao zanatlije i naseljavali u posebnim naseljima. Kako se u međuvremenu jedna grupa izdvajala kao vrsni kovači izdvojiće se kasnije u poseban rad – kovači. Za razliku od Roma kovača, Romi čergari će se na južnoslovenskim prostorima pojaviti u 17. Vijeku, a u Crnoj Gori se počinju stalno naseljavati tek 1912. godine.


Najnovije objave