MLADI ROMI ODNIJELI 9 SPORTSKIH NAGRADA

MLADI ROMI ODNIJELI 9 SPORTSKIH NAGRADA

U cilju smanjenja diskriminacije, NVO MMNE organizovala je sportski događaj na gradskom trgu u kome su predstavnici RE populacije iz Bijelog Polja i Berana zajedno sa mladima većinske zajednice učestvovali u sportskim igrama i osvojili 9 nagrada.

Centar za sport i rekreaciju, FK „Borac“ i Atletski klub “Jedinstvo“ su podržali ovaj, događaj koji je na gradskom trgu okupio preko 100 mladih RE i većinske zajednice. Sportski dan je organizovan pod sloganom „Sportom bez diskriminacije“ a organizovan je povodom Međunarodnog dana Roma u sklopu projekta “Sve o RE” saopštio je Željko Đukić predsjednik NVO MMNE. Zahvalnice, majice, sendivči i osvježenje su podijeljeni svim učesnicima. Nagrade za osvojena mjesta su osvojili Božović Vasilje prvo, Edijan Beriša drugo i Mehmed Beriša treće mjesto u najmlađim kategorijama. Violeta Selimović prvo, Milan Beriša drugo i Tatijan Šahman treće mjesto u srednjoj kategoriji, zatim Edin Imeri prvo, Adrian Imeri drugo k Maksut Imeri treće mjesto u starijim kategorijama.„Cilj ove aktivnosti je da utičemo na smanenje diskriminacije i unaprijedimo socijalizaciju RE populacije. Drugi put zaredom, naša nevladina organizacija u saradnji sa sportskim klubovima upravo kroz sport želi da smanji distance i da kroz ovakav događaj obilježi i Međunarodni dan Roma. Poznato je da u Bijelom Polju na dvije lokacije imamo više Roma, jedna je lokacija Strojtanica, a druga je u naselju Rakonje, gdje oni egzistiraju i već godinama i decenijama zajedno sa nama žive. Mi želimo da doprinesemo smanjenju te distance i smanjenju diskriminacije romske populacije. Mislim da su Romi poslednjih godina prilično napredovali, posebno predstavnici romske populacije iz naselja Strojtanica, s obzirom na to da veliki broj njih radi, veliki broj njih pokreće mikro biznise sakupljanja sekundarnih sirovina. Sve više romske djece ide u škole, ali nije to ona slika koju bi mi željeli da vidimo. Želimo da se Romi potpuno integrišu, da bolje razumiju sistem, da više koriste zdravstvene institucije, imaju više radnih mjesta, poznaju i koriste zakonsku regulative i ostvaruju sva prava, koja imamo i mi kao predstavnici većinsk
e zajednice.