SELIMOVIĆ: JOŠ UVIJEK POSTOJE PREDRASUDE PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA RE POPULACIJE

SELIMOVIĆ: JOŠ UVIJEK POSTOJE PREDRASUDE PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA RE POPULACIJE

Sanja Selimović zaposlena je u Zavodu za zapošljavanje u Bijelom Polju, ali radi i u Beranama, te samim tim ima uvid u položaj Re populacije u oba grada. Sanja ističe da iako su se dogodile pozitivne promjene još uvijek postoje izazove koje treba prevazići.

„Što se tiče položaja roma u Bijelom Polju, mogu sloboodno da kažem da se već dosta toga promijenilo, naravno na bolje, ali i dalje nije to dovoljno dobro. Mislim može još puno bolje, zato što bi trebali pripadnici romske populacije još više da se obrazuju. Dosta njih treba da promijeni svoju svijest, što se tiče obrazovanja, i dalje je to na malo nižem nivou. A što se tiče zaposlenja, većina ne ispunjava uslove koji su potrebni prilikom prijave na oglas, a oni koji ispunjavaju imaju problem, jer kod poslodavaca postoji predrasuda zato što su oni pripadnici romske populacije. Većina njih je zaposleno u Komunalnom preduzeću, centru za socijalni rad, zavod za zaposljavanje, u obrazovnom sistemu, kao i sada što će biti projekti, javni radovi, pa se nadam da će što više njih biti uključeno“, kazala je Sanja Selimović, pripadnica RE populacije.

Projekat “Sve o RE” realizuje NVO Multimedijal Montenegro NVO MMNE uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.