LIČINA: PRUŽIMO ŠANSU PRIPADNICIMA RE POPULACIJE

Demir Ličina predstavnik UP policije smatra da bi pripadnici RE populacije trebali biti zapošljeni u državnim organima lokalne uprave, kako bi se pospješile mlađe generacije da se edukuju.

On ističe da se treba pružiti šansa pripadnicima ove populacije da pod jednakim uslovima i na jednak način da učestvuju u svim procesima

“Najbolja inkluzivnost se postiže tim što dajemo prostora ljudima da rade. Tako da mislim da bi trebalo da u svakom državnom organu lokalne uprave, bar u početku da bude po jedan ili dva zaposlena lica i smatram da bi na taj način pospješilo mlađe generacije da upravo idu u tom pravcu, da se edukuju. Mi ukoliko pogledamo snalažljivost pripadnika RE populacije u tom nekom civilnom sektoru, vidjećemo da se oni odlično snalaze. Što zapravo znači da bi se snašli u svakom drugom sektoru, samo se treba pružiti šansa da mogu pod jednakim uslovima i na jednak način da učestvuju u svim procesima”, navodi Ličina.

Demira je UP Bijelo Polje delegirala da bude član radne grupe za RE populaciju, te ističe da će uložiti napore da akcioni plan ima dobre rezultate.

“Ja sam od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno uprave policije delegiran da budem ispred odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje na lokalnom nivou učesnika te radne grupe. I ono što ću navesti ovom prilikom jeste da ću se potruditi da na svaki mogući način utičem da taj plan bude kvalitetno odrađen i da na kraju, na koncu, odnosno završetku tog akcionog plana imamo bolje rezulatate u odnosu na predhodni period, odnosno na početak realizacije tog akcionog plana”, navodi Demir Ličina.

Projekat “Sve o RE” realizuje NVO Multimedijal Montenegro NVO MMNE uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.