ŠAHMAN: UZ POMOĆ VEĆINSKE, ROMSKA ZAJEDNA NAPREDUJE

ŠAHMAN: UZ POMOĆ VEĆINSKE, ROMSKA ZAJEDNA NAPREDUJE

„Što se tiče položaja roma, stvarno ima napretka zato što su imali podršku i takođe zato što su se školovali. Napredovali su što se tiče školovanja. Zahvalni smo što smo imali podršku većinske zajednice i prijatelja za informacije.

I danas imam podršku od Bojane Brajić, koja je sada direktorica u našoj školi, a takođe i od svih koleginica i kolega, pa zato i nije teško raditi sa djecom.

Imamo dobru komunikaciju i djeca su redovna u školi zato što se svi zajedno trudimo da postignemo jedan cilj, a to je napredak što se tiče romske zajednice“, kazala je Elma Šahman, pripadnica RE populacije.

Projekat “Sve o RE” realizuje NVO Multimedijal Montenegro NVO MMNE uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.