Obilazimo naselja i upisujemo romsku djecu

Azemina Fetić: ,, Nerijetko i sami obilazimo naselja i upisujemo tako romsku djecu, ali ta jezička barijera i opismenjavanje je jako veliki problem. Međutim, tu se ne zavrašavaju izazovi, jer često romska djeca ne budu prihvaćena, pa se vršnjaci i ne druže sa njima, ali zato organizujemo razne radionice kako bi to riješili i integrisali ih. Takođe, dešava se i kada ih uključimo u obrazovni proces da oni izostaju sa nastave, uglavnom i napuštaju školu, a samo je jedan učenik romske populacije završio osnovnu školu do kraja.”