Omogućeni su vaučeri i novčana pomoć

Vanja Mašković: ,, U okviru Centra za socijalni rad, omogućeni su vaučeri i novčana pomoć za one kojima je najpotrebnije. Slučajevi napuštanja djece su sve učestaliji, trenutno su dva takva primjera, njima je pružena neophodna briga i traže se mjere zaštite. Oni poznaju svoja prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, neki od njih i ostvarju ta prava  preko našeg Centra za socijalni rad. I zaista moram istaći da je veliki pomak napravljen kada je riječ o položaju Roma, posebno u poslednjih nekoliko godina. Takođe, na evidenciji maloljetničkih delikvenata nije bilo romske djece, što danas nije slučaj. Čini mi se da je romska zajednica ranije bila više povezana, ali uprkos tome, sada imamo mlade obrazovane Rome, posebno žene, koje su spremne da se bore za bolji život svoje zajednice i zaista je napredak jako vidljiv”