U bolnici zapošljena jedna pripadnica romske populacije

Dr Kenan Erović: ,, Bolnica se  aktivno zalaže i u skorije vrijeme vršili smo posjete  osnovnim školama kako bi se uvjerili da li ima učenika koji bi upisali srednju školu, a bolnica bi ih naravno finansirala u tome. Nažalost takvih slučajeva nije bilo, ali bolnica će nastaviti sa sličnim stvarima i stoji na raspolaganju za sve vrste usluga kako bi u bliskoj budućnosti osposobila bar dvije soobe koje će moći da budu zaposlene u zdravstvu. Sada u našoj bolnici i radi jedna pripadnica romske populacije na sektoru održavanja higijene, ali sam za to da se ide prema većim instancama, da budemo pozitivan primjer u Crnoj Gori, da završavaju i srednje medicinske škole, kako bi mogli da ih zapošljavamo i na tim pozicijama “