Romi nijesu prihvaćeni dovoljno

Dženada Rizvanović iz Kancelarije za Rome je ukazala na problem zapošljavanja, naglašavajući da Romi nijesu prihvaćeni dovoljno, te da su još uvijek u velikoj mjeri izražene predrasude.

“Međutim, iskreno se nadam da će se ta situacija promijeniti, jer su Romi sposobni za rad, mogu obavljati razne poslove i to jako odgovorno”, naglasila je Rizvanović, poručujući da je jako važno dati šansu Romima i kroz direktnu komunikaciju ih bolje upoznati.