MOTIVISATI MLADU RE POPULACIJU DA ZAVRŠAVA SREDNJU MEDICINSKU ŠKOLU

O položaju Roma i problemima sa kojima se suočavaju, direktor Opšte bolnice, Kenan Erović kaže da je zajedno sa Rafetom Mulićem, obilazio osnovne škole, sa željom da obezbijede stipendiju za one Rome koji žele da nastave svoje školovanje, a potom i da ih uključe u proces rada.

“Nažalost, nije bilo djece koja bi nastavila školovanje, iako smo imali želju da im pomognemo, kao i da ih zaposlimo na mjestima srednje medicinskog osoblja”, kazao je direktor Erović.

Direktor Opšte bolnice je poručio da ta zdravstvena ustanova stoji na usluzi svim građanima.

“U našoj bolnici i radi jedna pripadnica romske populacije na sektoru održavanja higijene, ali sam za to da se ide prema većim instancama, da budemo pozitivan primjer u Crnoj Gori, da završavaju i srednje medicinske škole, kako bi mogli da ih zapošljavamo i na tim pozicijama”, istakao je Erović, naglašavajući da je neophodno raditi na unapređenju sistema obrazovanja za Rome.

www.sveore.me

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta “napređenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanje romskog identiteta i kulturne baštine” koji realizuje NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih I manjinskih prava.