AKCENTI: “POTREBNA JE DODATNA PODRŠKA, A HVALA SVIMA KOJI JE TRENUTNO PRUŽAJU”

“Želim da moj narod ne odustaje, jer moramo biti ujedinjeni, samo tako će integracija uspjeti” Tanja Selimović, zapošljena kao medijator u Centru za socijalni rad.

➡️ “Prije samo 3 godine izgledalo kao bajka da ćuse zaposliti I imati kancelarijski posao, sada je taj osjećaj, kada sam zvanično I zapošljena veoma čudan ali I jako lijep. Srećna sam što je RE populaciji pružena prilika da pokaže svoj talenat”  Sanja Selimović zaposlena kao RE medijator pri Zavodu za zapošljavanje

? “Lako registrovati preduzeće, ja bi ga rado registrovao ali nemam dovoljno novca,  za mjesečne režije I troškove preduzeća su potrebna značajna sredstva” Nikson Božović

✅“Potrebna je dodatna podrška, a hvala svima koji je trenutno pružaju” Elma Šahman

?“U Bijelom Polju u ovom trenutku, što na određeno vrijeme, što za stalo zapošljeno samo 15 pripadnika RE populacije, to malo I da moamo dati svoj doprinos da se ova cifra poveća” Rafet Mulić

? “Ako RE populacija želi da krene u preduzetništvo mora prihvatiti rizik, ali I da morate biti optimisti. Potrebna je fleksibilnost I prilagođavanje, posebno tržištu I potrebama kupaca. Preduzeća Put Gross I Durmitor pružaju obuku za RE populaciju, uvjeren sam da nakon obuka, zainteresovani korisnici mogu ostati I da rade, a da je na tržištu evidentan nedostatak kvalitetne radne snage” Goran Joksimović

? “Zapošljavanje jedan od ključnih koraka ka socijalizaciji Roma i Egipćana, za vaše zaposlenje osnaživanje preduslov je edukacija i obrazovanje. Ako imate crnogorsko državljanstvo imate ista prava kao I ja, nijesam ništa bolji od vas, ali morate kroz obrazovanje I informisanje znati koja su vasa prava jher su ona ista kao za sve rađane Crne Gore” Željko Đukić