BIJELO POLJE ZAPOŠLJAVA SAMO 15 PRIPADNIKA RE POPULACIJE

Nevladina organizacija Multimedijal Montenegro (MMNE) nastavila je sa aktivnostima projekta „Unapređenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanje romskog identiteta i kulturne baštine”, a danas je organizovana i radionica za 15 nezaposlenih i socijalno ugroženih Roma iz Bijelog Polja.

Na današnjoj radionici govorili se o mogućnostima zapošljavanja Roma i Egipćana, kao i o njihovoj digitalnoj pismenosti, kao preduslovu za konkurentniji ulazak na tržište rada.

Sanja Selimović zaposlena kao RE medijator pri Zavodu za zapošljavanje  saopštila je da je prije samo 3 godine izgledalo kao bajka da će se zaposliti I imati kancelarijski posao.  “Sada je taj osjećaj, kada sam zvanično I zapošljena veoma čudan ali I jako lijep. Srećna sam što je RE populaciji pružena prilika da pokaže svoj talenat” istakla je Sanja.

Tanja Selimović koja je zapošljena kao medijator u  Centru za socijalni rad je kazala da su je kolege lijepo prihvatile. “Želim da moj narod ne odustaje, jer moramo biti ujedinjeni, samo tako će integracija uspjeti” zaključila je Tanja

Rafet Mulić, predavač na radionici, poznati aktivista u RE populaciji je saopštio da je u Bijelom Polju u ovom trenutku što na određeno vrijeme što za stalo zapošljeno samo 15 pripadnika RE populacije, zaključio je da je to malo I da moamo dati svoj doprinos da se ova cifra poveća.  Romi hoće da rade u uslovima koji su humani I za plate koje su realne.

Elma Šahman je poslala poruku RE zajednici da ne odustaju, jer ni jedan trud nije uzaludan. Potrebna je dodatna podrška, a hvala svima koji je trenutno pružaju.

Nikson Božović jedan od lidera RE zajednice u Bijelom Polju govorio je o preduzetništvu, saopštio je da  je lako registrovati preduzeće, on bi ga rado registrovao ali nema dovoljno novca, ipak za mjesečne režije I troškove preduzeća su potrebna značajna sredstva.

Goran Joksimović, predavač na današnjoj radionici kazao je da ako RE populacija želi da krene u preduzetništvo  mora prihvatiti rizik, ali I da moraju biti optimisti. Takođe potrebbna je I fleksibilnost I prilagođavanje, posebno tržištu I potrebama kupaca. Dodao je da preduzeća Put Gross I Durmitor pružaju obuku za RE populaciju, uvjeren je da nakon obuka zainteresovani korisnici mogu ostati I da rada, a da je na tržištu evidentan nedostatak kvalitetne radne snage. Joksimović je predstavio prisutnim predstavnicima RE populacije način kako se registruje preduzeće I koje su minimalne mjesečne obaveze da bi preduzeće moglo da funkcioniše.

Željko Đukić predsjednik NVO MMNE govorio je o ciljevima projekta ali I želji da se RE populacija u Bijelom Polju I beranama dinamičnije integriše.

“Cilj ovog projekta, a samim tim i današnje radionice, jeste jačanje socio-ekonomskog statusa ove ugrožene populacije. Zato smo i odlučili da organizujemo ovu radionicu kako bi edukovali Rome o funkcionisanju sistema zapošljavanja, koji su to uslovi za ulazak na tržište rada, šta je to što mogu ostvariti preko Zavoda za zapošljavanje, te kako da se spreme za razgovor za posao i slično. Takođe, uzimajući u obzrim da su digitalne vještine i digitalna pisemnost ključni za pronalazak posla, organizovaćemo danas i jedan mini trening, kako bi ih učinili što konikurentnijim na tržištu rada, sa druge strane oredstavljen je I concept preduzetništva I osnivanja preduzeća kako bi motivisali vrijedne predstavnike RE populacije da pokrenu svoje biznise.”, kazao je Đukić.

On je kazao i da je zapošljavanje jedan od ključnih koraka ka socijalizaciji Roma i Egipćana i njihovom ekonomskom osnaživanju, ali i istakao da je edukacija i obrazovanje preduslov za dolazak do posla.

“Ciljna grupa ovog projekta jesu nezaposleni i socijalno ugroženi Romi i Egipćani iz Bijelog Polja i Berana, tako da ćemo pokušati da dođemo do što većeg broja njih, kako bi im ukazali na važnost uključivanja djece u obrazovni sistem. Na taj način, pripradni romske i egipćanske populacije će bolje znati svoja prava, moći će  lakše I brže da ih ostvare, a potom i da se zaspole,pokrenu svoje biznise, radno integrišu i finansijski obezbijede”, podvukao je predsjednik NVO MMNE.

Cilj projekta je, kako je rekao, i da  kroz intezivnu kampanju informišu širu populaciju o pravima Roma i Egipćana, ali i da promovišu njihovu kulturu, tradiciju, običaje.

“Izradili smo i web sajt www.sveore.me, na kojem će biti dostupne o projektu, ali i uopšte o zapošljavnju, obrazovanju, socijalnim pravima, kulturi i tradiciji Roma”, napomenuo je Đukić.

Najavio je i da će ista radionica biti održana u nedjelju u Beranama.

Podsjetimo, projekat „Unapređenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanje romskog identiteta i kulturne baštine” realizuju NVO Multimedijal Montenegro, uz podršku  Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.