STICANJE NOVIH VJEŠTINA ISKORISTITI ZA STVARANJE NOVIH VRIJEDNOSTI

U okviru projekta  ,,AREA- apciklaža, reciklaža, ekonomska apanaža” koju realizuje NVO ,,Centar za preduzetništvo” zajedno sa prtnerskom organizacijom NVU ,,Romi sa sjevera”realizujemo istoimenu obuku “Vidljivost plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala”. Kroz ovu obuku želimo da učesnice projekta osnažimo u pogledu korišćenja sekundarnih sirovina, u našem slučaju plastičnih kesa za stvaranje upotrebnih proizvoda. Nakon petodnevne teoretske obuke slijedi praktičan dio u okviru kojeg će 6 učesnica obuke kreirati određeni broj predmeta koji će na kraju obuke biti izloženi zainteresovanim građanima, rekao je Koordinator projekta Rafet Mulić.

Mahida Selimović, PR NVU ,,Romi sa sjevera” je kazala ,,Dio učesnica ove obuke su žene iz romske zajednice, što cijelom projektu a posebno ovoj obuci daje dodatnu vrijednost. Romska zajednica je prepoznata upravo po sakupljanju i korišćenju sekundarnih sirovina pa je bilo i za očekivati da su članovi romske zajednice ciljna grupa. Nadasmo se da će kroz ovu obuku članovi naše zajednice uvidjeti značaj i mogućnosti sakupljanja sekundarnih sirovina što je na neki način i cilj ovog projekta”.

Na samom početku obuke prisutnima se obratila Tanja i Sanja Selimović, medijatorke u socijalnoj inkluziji roma, trenutno angažovane u Centru za socijalni rad i ZZZ CG- Biro rada Bijelo Polje.

Istakle su da su obuke ovakvog tipa jako poželjne za članove romske zajednice jer pružaju sticanje konkretnih vještina koje mogu biti iskorišćene za stvaranje novih vrijednosti a koje materijalno mogu osnažiti cijelu zajednicu.

Projekat je podržan od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma  u okviru  javnog konkursa za finansiranje projekata eleminisanja plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala iz otpada. Predviđeno trajanje projekta   je 4 mjeseca.