IZNENAĐENA SAM KAKO SU ME PRIHVATILE KOLEGE NA POSLU

“ Iako svi mi imamo strah od prihvatanja na poslu, moje iskustvo je pokazalo drugačije, a to je da sam na samom početku mislila da neću biti prihvaćena zato što sam romkinja, ali mogu reći da sam prijatno iznenađena reakcijama mojih kolega koji su me prihvatili kao da sam dio njih i sa kojima se pozdravljam, razgovaram, idem na pauze i pričam oraznim temama“ saopštila je Sanja Selimović medijator pri ZZZ Biro rada- Bijelo Polje

sveore-sanja-selimovic

www.sveore.me

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta  “Unapređenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanje romskog identiteta i kulturne baštine” sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većem uključivanje u društvene tokove, uz smanjenju diskrimincije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama.

Projekat realizuje NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih I manjinskih prava.