ŽENE DANAS UŽIVAJU VIŠE PRAVA NEGO RANIJE. POSEBNO MI ROMKINJE, JER NAS PRAKTIČNO NIGDJE NIJE BILO.

Zineta Selimović: ,, Žene danas uživaju više prava nego ranije. Posebno mi Romkinje, jer nas praktično nigdje nije bilo. Poslednjih nekoliko godina smo uključene, našom aktivnošću, ali i uz pomoć lokalne zajednice, tako da se naš položaj popravio.

mmne-zineta-selimovic

Da se popravi situacija, naročito kad je zaposlenje u pitanju. “

Predstavnica NVO Romi sa sjevera Crne Gore

www. sveore.me

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta ,,Unapređenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanja romskog identiteta i kulturne baštine” sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većim uključivanjem u društvene tokove, uz smanjenje diskriminacije i stigmatizacije prema ovim manjiskim grupama.

Projekat realizuje NVO Multimedial Montenegro (MMNE) uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.