PREDVIĐENO ZAPOŠLJAVANJE MEDIJATORA U OKVIRU DOMA ZDRAVLJA!

,,Održali smo dva sastanka, na kojima smo iznijeli svoje probleme, te smo u skladu sa tim i reagovali. Naime, napravili smo plan vakcinacije Roma protiv korona virusa, dogovorili predavanje u okviru Savjetovališta za žene sa izabranim doktorima, preduzeli smo određene aktivnosti vezane za zapošljavanje medijatora u okviru Doma zdravlja, pa već očekujemo da će to biti završeno do juna.”

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta ,,Unaprjeđenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanja romskog identiteta i kulturne baštine” sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većim uključivanjem u društvene tokove, uz smanjenje diskriminacije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama.

Projekat realizuje NVO Multimedial Montenegro (MMNE) uz finansijku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjskih prava.