SVE SE MIJENJA, I ROMIMA SVE POSTAJE MNOGO DOSTUPNIJE!

,,Kada je u pitanju JU zdravstvo, direktorica Doma zdravlja nam je širom otvorila vrata i hvala joj na tome. Dogovorile smo da imamu jednu osobu za saradnju i to sam bila ja. Odmah smo uključili Romsku djecu sa posebnim potrebama u savjetovalište za djecu. Takođe, ja sam se uključila u UNICEF-ov program za brigu o porodici, i uskoro planiramo kampanju vezanu za reproduktivno zdravlje, sistemske preglede i slično. Zaista moram da kažem da se sve mijenja i postaje dostupnije nama, Romima. Moram da naglasim da su nam pomogli neki ljudi iz većinske zajednice jer bez njih mnogo toga ne bi mogli. “

Rozana Božović

Pripadnica RE populacije iz Bijelog Polja

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta ,,Unaprjeđenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanja romskog identiteta i kulturne baštine” sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većim uključivanjem u društvene tokove, uz smanjenje diskriminacije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama.

Projekat realizuje NVO Multimedial Montenegro (MMNE) uz finansijku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjskih prava.