SVOJI NA SVOME, LEGALIZACIJA!

Uslovi stanovanja predstavljaju jedno od najbitnijih mjerila životnog standarda. Određeni procenat pripadnika romske i egipćanske populacije nema skoro nikakav stalan smještaj, a mnogi borave u prostoru koji ni približno nije adekvatan za stanovanje. Posebno su loši i krajnje zabrinjavajući higijensko-zdravstveni uslovi stanovanja velikog broja ove populacije.

U slučaju nemalog broja pripadnika romske i egipćanske zajednice radi se primarno o problemu opstanka – de facto prava na život – usljed nedostupnosti, odnosno nedostatka čiste pijaće vode, činjenice da su stambeni objekti privremenog karaktera, često od slabog, nedovoljno čvrstog materijala, male površine, bez sanitarnih i kanalizacionih čvorova, nerijetko smješteni u blizini deponija komunalnog otpada.

Ovo je isječak iz analize stanja u Strategiji za socijalnu inkluziju RE u Crnoj Gori. Složićemo se da je stanje zaista ovako.

Strategijom je definisano pet ciljeva, čijim ostvarivanjem bi se više nego što se može u ovom trenutku riješilo stambeno pitanje RE zajednica u Opštinama Bijelo Polje i Berane.

Postavljeni ciljevi su: Izgradnja socijalnih stanova u Podgorici, Nikšiću i Beranama, poboljšanje uslova stanovanja Roma i Egipćana, legalizacija romskih i egipćanskih naselja i/ili objekata, izmještanje (realokacija) romskih i egipćanskih naselja i/ili objekata, primjena tzv.ad hoc mjera za poboljšanje uslova stanovanja.

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta ,,Unaprjeđenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanja romskog identiteta i kulturne baštine” sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većim uključivanjem u društvene tokove, uz smanjenje diskriminacije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama.

Projekat realizuje NVO Multimedial Montenegro (MMNE) uz finansijku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjskih prava.