NAPRAVLJEN JE VELIKI POMAK PO PITANJU POLOŽAJA ROMA!

,,Oni poznaju svoja prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, a neki i ostvaruju ta prava preko našeg Centra za socijalni rad i zaista moram istaći da je veliki pomak napravljen kada je riječ o položaju Roma, posebno u posljednjih nekoliko godina. Međutim, tu su i novi problemi, ranije nijesmo imali slučajeve da Romi napuštaju svoju djecu, a sada ih je već dvoje napušteno. Romska zajednica je ranije bila mnogo više povezana.”

Vanja Mašković

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta ,,Unaprjeđenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanja romskog identiteta i kulturne baštine” sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većim uključivanjem u društvene tokove, uz smanjenje diskriminacije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama.

Projekat realizuje NVO Multimedial Montenegro (MMNE) uz finansijku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjskih prava.