Ciljevi

 1. Povećanje stepena upisa djece u matični registar rođenih
 2. Pomoć u dobijanju ličnih dokumenata
 3. Pružanje pomoći roditeljima za upis djece nakon rodjenja
 4.  Identifikacija djece koja nijesu upisana u matični registar rodjenih
 5. Kampanje informisanja roditelja o važnosti upisa djece u matični registar rođenih
 6. Rješavanje stambenog pitanja
 7. Poboljšanje uslova stanovanja Roma
 8.  Primjena tzv. ad hoc mjera za poboljšanje uslova stanovanja
 9. Izgradnja socijalnih stanova o
 10.  Obuka budućih stanara za unapređenje kulture stanovanja
 11. Obezbjeđivanje kratkoročne pomoći
 12. Povećanje stepena upisa pripadnika romske populacije u srednju školu, s posebnim naglaskom na djevojčice
 13. Povećanje stepena upisa pripadnika romske populacije u srednju školu, s posebnim naglaskom na djevojčice
 14. Povećanje stepena upisa romske djece u predškolsko obrazovanje
 15. Jačanje frekventnosti, funkcije i efekata pripremnih vrtića
 16. Praćenje djece u riziku od napuštanja škole
 17. Povećanje stepena upisa romske djece u osnovnoškolske ustanove
 18.  Prevencija maloljetničkih i/ili prisilnih brakova među romskom populacijom.
 19. Prevencija maloljetničkih i/ili prisilnih brakova među romskom populacijom
 20. Akcija preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike/ce romske populacije
 21. Porast učešća Roma u mjerama aktivne politike zapošljavanja
 22. Povećanje stepena stručne osposobljenosti pripadnika Roma
 23. Direktne mjere usmjerene na zapošljavanje pripadnika Roma
 24. Povećanje stepena stručne osposobljenosti Roma
 25. Uključivanje Roma u programe javnih radova
 26. Program osposobljavanja za rad kod poslodavca
 27. Borba protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama
 28.  Prevencija i suzbijanje prosjačenja
 29.  Borba protiv trgovine ljudima
 30. Preveniranje i sprečavanje sklapanja nedozvoljenih brakova