Romi i putujući narodi zajedno predstavljaju najveći broj manjinskih grupa u Evropi. Romi su narod porijeklom iz Indije, oblast Punjab, koju su napustili oko 10. vijeka, a danas žive širom svijeta, uglavnom u Evropi. Od oko 2.500.000 miliona Roma koji žive u svijetu, njih 20000 je naseljen širom Crne Gore. U vjerskom pogledu Romi su nejedinstveni, jer ih ima pravoslavnih hrišćana, muslimana, jehovinih svjedoka kao i drugih vjera. Govore romskim jezikom, koji pripada indijskoj grupi indoevropske porodice jezika. Kao način preživljavanja, Romi su bili primorani biti stalno na putu. Razvili su reputaciju nomadskog nažina zivota i visoko izolovane kulture i zbog njihovog nomadskog načina života, oduvijek je postojalo međusobno nepovjerenje između Roma i ostalih naroda. Zbog svog statusa autsajdera i migracijske prirod, malo  njih je pohadjalo školu, a pismenost nije bila široko rasprostranjena. Iako je ovaj problem i dalje zastupljen uz pomoć raznih programa i pomoći evropskih zemalja obaveza prema uklanjanju njihovih problema se povećala. Napori su usmjereni na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu i stambenu situaciju, kao i temeljna pitanja siromaštva, diskriminacije i rodne jednakosti.
Danas je vecina Roma smještena u kuće i teško ih je razlikovati od opšteg stanovnistva.

Trenutna pozicija Roma u Bijelom Polju i Beranama

Položaj Romske zajednice u ovim gradovima je trenutno na zadovoljavajućem nivou, i u poslednjih 3-5 godina, primijećeni su veliki pomaci u realizaciji problema kod Roma. Svakako su diskriminacija i prosjačenje jedan od ključnih stavki, ali najveći akcenat se stavlja na obrazovanju Roma, na informisanju o njihovim pravima i pomoći u svim segmentima života. Jezička barijera jedna od glavnih stvari na kojima se u budućem periodu mora aktivno raditi, i da se pomogne Romima da razumiju svoja prava, jer zbog neznanja nijesu u mogućnosti da ih ostvare. Sve insititucije rade na pružanju pomoći i sprovođenju akcija, a sa druge strane predstavnici Romske populacije ističu zahvalnosti i korektan odnos bez diskriminacije i nepoštovanja. Akcenat je  na obrazovanju i promociji po pitanju zapošljavanja i afirmacija Romske populacije. Prema Zakonu i pravima koje Romi imaju u Crnoj Gori, a odnose se na diskriminaciju, besplatnu pravnu zaštitu, pravu na obrazovanje i vaspitanje, zakon o zdravstvenoj zaštiti i pomoći, socijalnoj zaštiti i zapošljavanju  su neminovne stavke svih sastanaka i programa po pitanja Roma. Pa prema tome trenutna situacija Roma je takva, da se aktivno radi na realizaciji svega navedenog i trenutna situacija u  Romskoj zajednici je uznapredovala, ali to ne znači mnogo jer su problemi postali vidljivi i samim tim zahtijevaju veće angažovanje. Ova zajednica jako specifična i treba mnogo snage i energije da bi se razumjele njihove potrebe i da bi im se pomoglo. Romi su inteligentni samo im treba pružiti šansu da se to i dokaže i da se uvjerimo.

Od pomoći koje su realizovane u skorije vrijeme izdvaja se Lokalna samouprava Bijelog Polja, gdje je na osnovu memoranduma osim jednokratnih pomoći, odobren i vid stipendiranja, dok su u Opštoj Bolnici istakli, da će pratiti i snagu usmjeriti kako bi u narenom periodu bar dva pripadnika Romske populacije bila osposobljena za rad u zdravstvenom sektoru.

Institucije se trude da ispune sve zahtjeve, pa se često organizuju sasanci na kojima se govori o konrektnim problemima, a sve to je dovelo do toga, da se Romi ističu, angažuju, obrazuju, usavršavaju, zapošljavaju, učestvuju u razrješavanju brojnih kriminalnih djela, a stopa prosjačenja je uveliko smanjena.

STANOVANJE ROMA U BP I BA

RE stanovništvo prema starosti i polu u Beranama

Na području opštine Bijelo Polje Romi žive u četiri naselja i to: Rakonje (186), Strojtanica (153), Nedakusi (14), i Gornji Grad-Ploča (16). Većina stanovništva romske populacije živi u prigradskim naseljima. Kvalitet stanovanja nije na zadovoljavajućem nivou. Loš kvalitet i opremljenost stambenih objekata, neadekvatni infrastrukturni uslovi, u najvećem procentu nelegalno sagrađenih objekata i mali broj u vlasništvu, predstavljaju ključne karakteristike uslova života u ovim naseljima. U toku je postupak određivanja lokacija za izgradnju stambenih jedinica za romsku populaciju u Bijelom Polju. U prigradskom naselju Rakonje, nastanjen je najveći broj građana romske populacije (186).