Tag većinska zajednica

BOŽOVIĆ: VEĆINSKA ZAJEDNICA PRUŽA PODRŠKU RE POPULACIJI

BOŽOVIĆ: VEĆINSKA ZAJEDNICA PRUŽA PODRŠKU RE POPULACIJI Nikson Božović, pripadnik RE populacije smatra da Romsku populaciju prati mala pažnja od strane institucija i nadležnih, čini se da se ne vodi briga o njihovim potrebama. Međutim, Božović ističe da RE populaciju…