Tag montenegro

ŠAHMAN: UZ POMOĆ VEĆINSKE, ROMSKA ZAJEDNA NAPREDUJE

ŠAHMAN: UZ POMOĆ VEĆINSKE, ROMSKA ZAJEDNA NAPREDUJE „Što se tiče položaja roma, stvarno ima napretka zato što su imali podršku i takođe zato što su se školovali. Napredovali su što se tiče školovanja. Zahvalni smo što smo imali podršku većinske…

PREVENCIJA SVIH PROBLEMA LEŽI U OBRAZOVANJU!

,,Prije 15ak godina, kada smo prvi put pokrenuli programe za zapošljavanje Roma, naišli smo na barijere koje su postavili upravo oni, jer nijesu imaju povjerenja, a vjerujem da je uzrok tome nedostatak obrazovanja. Dakle, prevencija svih problema leži u obrazovanju,…

SVOJI NA SVOME, LEGALIZACIJA!

Uslovi stanovanja predstavljaju jedno od najbitnijih mjerila životnog standarda. Određeni procenat pripadnika romske i egipćanske populacije nema skoro nikakav stalan smještaj, a mnogi borave u prostoru koji ni približno nije adekvatan za stanovanje. Posebno su loši i krajnje zabrinjavajući higijensko-zdravstveni…

PROSJAČENJE KAO ZANAT ILI NUŽDA?

Sociolozi prosjačenje najčešće određuju kao „društvenu devijaciju i socijalni problem, koji se sastoji u sticanju materijalnih vrijednosti traženjem od drugih lica, bespovratno i bez pružanja protivusluge.” Neki autori smatraju da prosjačenje predstavlja oblik sticanja materijalne dobiti, korišćenjem sklonosti ljudi ka…

BOLJE PREVENCIJA NEGO INTERVENCIJA!

Istraživanje koje je sprovedeno za potrebe izrade Strategije za integraciju Roma i Egipćana pokazuje da, oko 40% uzorkom obuhvaćenih Roma i Egipćana vlastito zdravstveno stanje procenjuje kao loše ili veoma loše. U 26% romskih i egipćanskih domaćinstava živi makar jedna…

BEZ ZAPOSLENJA NEMA NOVCA!

No money, no life. Zaista je tako, bez zaposlenja nema novca, bez novca možda ima života, ali ste tada u dubokom siromaštvu, na marginama dešavanja pa čak i potpuno izopšteni iz zajednice. U istraživanju koje je sprovedeno za potrebe izrade…